ik waarschuw je voor de laatste maal

ik waarschuw je voor de laatste maal
ik waarschuw je voor de laatste maal{{/term}}
I'm telling you for the last time

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”